top of page

DEVELOPPEMENT

Cette zone est destinée à contenir l'ensemble des supports graphiques

Số học bổng và bằng tốt nghiệp gia tăng
36
21
3
5
10
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

4

8

bằng cấp
bằng cấp
Nhu cầu tài chánh  hàng năm
học bổng
phí tổn của cơ quan
công trình đang thực hiện
Tài nguyên hiện có
doanh nghiệp
nhà hảo tâm , mạnh thường quân
DUCSONCHILD
Cơ quan nhận tài trợ
PHU THUONG
UU DAM
DUC SON
mẫu giáo
tiểu học
trung học cấp 1

82.6

%

?

95.5

%

học bổng vào đại học của DUCSONCHILD  

56.7

%

17-22

%

trung học cấp 2
đại học phổ thông
cao đẳng

3

5

4

3

3-6

năm
*số thống kê chính thức của Unesco
bắt buộc
không bắt buộc
Trợ cấp y tế
Trợ cấp bán y tế
Trợ cấp nhi đồng
Hoạt động thể thao
Sinh hoạt tuổi trẻ
Săn sóc bé sơ sinh
Theo dõi học bổng
Xây cất
Kiểm kê
Lớp dạy tiếng anh
Lớp dạy tiếng pháp
PHU THUONG

40

Trẻ em

4

Vú nuôi

27

Người được học bổng
DUC SON

170

Trẻ em

15

Ni cô

7

Người được học bổng
UU DAM

45

Trẻ em

4

Ni cô

2

Người được học bổng
Khế ước
Sinh viên
Bằng cấp
Người đỡ đầu
Tiền lương
Pháp
Việt Nam
chủ tịch
chị Vi
anh Olivier
anh Hiền
chị Hoa

31

tháng giêng 2011

thành lập hội theo luật 1901 Pháp

3

 Trung tâm

Các Trung tâm của hội tại Huế

255

trẻ em

Phân tán trong các trung tâm

12

Người có bằng tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp với học bổng của hội

01

tháng chín 2013

Những bảo trợ và học bổng đầu tiên

8

Nhiệm vụ

Du hành nhân đạo bởi những người tình nguyện

45

Người tình nguyện

Những người đã va đang tình guyện

2

Một đoàn người cùng chung  nhiệm vụ

đoàn bên Pháp

đoàn bên Việt Nam

11

tháng tám 2017

 thực hiện chương trình thưc phẩm nông nghiêp

bottom of page