top of page
NOS ACTIONS
Hành động của chúng tôi

D

DUC

phát triển và đóng góp

S

SON

đoàn kết và học tập

C

CHILD

nhà và tổ chức từ thiện

concombre-amer-market
boy-run-out-school
hue-entree-temple
dragon-frute
boy-run-out-school-2
bun-bo-hue-soup
bebe-hammac
soldat-plomb-statut
boy-smile-hand-cute
biking-champ
etudiantes-diplomees
livre-ouvert-feuille
Hội ĐứcSơnChild  qua  số lượng
CHIFFRES
one day in Phu Thuong Orphenage

one day in Phu Thuong Orphenage

Play Video

SC

CHÚNG TÔI LÀ AI?

bottom of page