top of page

NHỮNG TRẠI CỦA HỘI Ở HUẾ

Hội  hoạt động với 3 trung tâm dành cho các em cô nhi và trẻ em nghèo từ sơ sinh đến tuổi vào đại học :

- Chùa Đức Sơn là trung tâm lớn và kỳ cựu nhất. Điều hành bởi quí ni cô , trung tâm có 170 em thuộc mọi lứa tuổi vào năm 2017.

- Trung tâm Uu Dam tọa lạc tại nơi nghèo nàn nhất của Huế, xa trung tâm thành phố khoảng chục cây số . Điều hành bởi một ni cô ( cựu trẻ mồ côi của chùa Đức Sơn ngày xưa) có khoảng 40 trẻ em đang được chăm sóc tại đây.

- Phu Thuong là trung tâm thứ 3 của hội. Trại này đã được thành lập bởi một nữ bác sĩ mục đích giúp đỡ các em nghèo nhưng xứng đáng nhất của vùng từ trung học cấp 1 cho đến hết cấp hai. Tổ chức như một trường nội trú , cô gắng và nỗ lực của các em được khuyến khích và theo dõi hàng ngày cho nên trong mấy năm qua Phu Thuoung là nơi trẻ em thi đậu nhiều nhất của vùng . Từ năm 2017 , chúng tôi đảm nhận vệc điều hành và nỗ lực phát triển trung tâm không ngừng.

TIẾP NỐI

Chúng tôi muốn hệ thống học bổng tồn tại mãi cho nên mỗi sinh viên tốt nghiệp với học của hội đều cam kết bảo lãnh một trẻ em khác của trung tâm. Cứ như thế , tình liên đới khắn khít của các em se làm cho hệ thống học bổng tồn tại lâu dài.

bottom of page