top of page

Liên hệ với chúng tôi

Bạn là một hiệp hội ?
Chúng ta hãy cùng nhau đưa ra những ý tưởng để tạo ra những dự án mới!
Bạn là một công ty?
Hãy làm việc cùng nhau để cải thiện cuộc sống của trẻ em!
Bạn là một nhóm tình nguyện viên?
Hãy làm cho chuyến đi du lịch của bạn một trải nghiệm nhân đạo!
Bạn là một nhà tài trợ?
Hãy sử dụng lòng quảng đại của bạn để làm cho một tương lai tốt hơn có thể!

Email: ducsonchild@gmail.com

địa chỉ: Duc Son Child, 5 allée Max Ophuls 94000 Créteil, FRANCE

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page